Materská škola, Budatín

Materská škola, Budatín

Cesta k vodojemu 386/4
010 03 Žilina
IČO: 37905121

Informácie o inštitúcii Materská škola, Budatín

Informácie o nás.

 

Materská škola, je dvojtriedna materská škola s celodennou starostlivosťou o deti od 3 do 6 rokov a o deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú štyri kvalifikované  učiteľky s dlhoročnou pedagogickou praxou. Prevádzku zabezpečujú piati prevádzkový zamestnanci.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Riaditeľka : Zuberová Tatiana

Kde nás nájdete?

Zobrazit